میتاپ مقایسه عملی جنگو و ریلز با همکاری اسپورتآپ و تسکولو

3 سال،4 ماه قبل اسپورتآپ

چارچوب های وبی الگوهای آماده ای را برای در جریان انداختن وب اپلیکیشن ها برای توسعه دهندگان خود محیا می کنند و از آن جا که چارچوب های فراوانی وجود دارد، انتخاب، پیچیده و گیج کننده می شود. ریلز و جانگو، دو چارچوبی هستند که در فضای وب بیشترین بحث را در مورد خود به راه انداخته اند و اجتماعات آن ها جزو فعالترین اجتماعات در دنیا است. در این میتاپ با مزایا و معایب این دو در عمل بیشتر آشنا شوید.

این میتاپ برای کسانی بیشتر مفید است که قصد دارند با این ۲ چارچوب آشنا شوند و مقایسه ای عملی از این ۲ چارچوب انجام دهند. و با مزایا و معایب هر کدام آشنا شوید و در نهایت در عمل با ساختار این ۲ آشنا و شاهد ساخت یک پروژه ساده در هر یک باشید.

چارچوب جنگو توسط استارتاپ اسپرتاپ  و چارچوب ریلز توسط تسکولو ارائه می شوند.

  

رایگان ثبت نام کنید